SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kompensera
kom·­pens·­era verb ~de ~t upp­väga, ersätta; ut­jämna; ​jfr kompensation
Finita former
kompenserarpresens aktiv
kompenseraspresens passiv
kompenseradepreteritum aktiv
kompenseradespreteritum passiv
kompenseraimperativ aktiv
Infinita former
att kompenserainfinitiv aktiv
att kompenserasinfinitiv passiv
har/hade kompenseratsupinum aktiv
har/hade kompenseratssupinum passiv
Presens particip
kompenserande
Perfekt particip
en kompenserad + substantiv
ett kompenserat + substantiv
den/det/de kompenserade + substantiv