SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
blåsa
1blåsa substantiv ~n blåsor rundad bildning på kroppen (på grund av skada) el. i organismen
Singular
en blåsaobestämd form
en blåsasobestämd form genitiv
blåsanbestämd form
blåsansbestämd form genitiv
Plural
blåsorobestämd form
blåsorsobestämd form genitiv
blåsornabestämd form
blåsornasbestämd form genitiv
2blåsa verb blåste blåst det blåste full stormhon blåste på ljuset för att släcka det; ​blåsa trumpet⟨vard.⟩ lura: ​blåsa ngn på ngt​ – De flesta sammansättn. med blås- hör till 2blåsa 2.
Finita former
blåserpresens aktiv
blåsespresens passiv
blåstepreteritum aktiv
blåstespreteritum passiv
blåsimperativ aktiv
Infinita former
att blåsainfinitiv aktiv
att blåsasinfinitiv passiv
har/hade blåstsupinum aktiv
har/hade blåstssupinum passiv
Presens particip
blåsande
Perfekt particip
en blåst + substantiv
ett blåst + substantiv
den/det/de blåsta + substantiv
blåsa an till 2blåsa 2: ​blåsa an el. anblåsa en flöjt
Infinita formeratt blåsa aninfinitiv aktivPresens participanblåsandePerfekt participen anblåst + substantivett anblåst + substantivden/det/de anblåsta + substantiv
blåsa av blåsa av el. avblåsa matchen förklara matchen av­slutad
Infinita formeratt blåsa avinfinitiv aktivPresens participavblåsandePerfekt participen avblåst + substantivett avblåst + substantivden/det/de avblåsta + substantiv
blåsa under ge näring åt, upp­amma, främja: ​blåsa under el. underblåsa mot­sättningar
Infinita formeratt blåsa underinfinitiv aktivPresens participunderblåsandePerfekt participen underblåst + substantivett underblåst + substantivden/det/de underblåsta + substantiv
blåsa upp till 2blåsa 2: ​blåsa upp en ballong
Infinita formeratt blåsa uppinfinitiv aktivPresens participuppblåsandePerfekt participen uppblåst + substantivett uppblåst + substantivden/det/de uppblåsta + substantiv
blåsa ut till 2blåsa 2; ​blåsa ut ljuset blåsa på ljuset så att lågan dör
Infinita formeratt blåsa utinfinitiv aktivPresens participutblåsandePerfekt participen utblåst + substantivett utblåst + substantivden/det/de utblåsta + substantiv