SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
föra
föra verb förde, fört, pres. för leda; äv. bildl.: ​fången fördes till cellen; ​föra protokoll; ​föra dag­bok
Finita former
förpresens aktiv
förs (föres)presens passiv
fördepreteritum aktiv
fördespreteritum passiv
förimperativ aktiv
Infinita former
att förainfinitiv aktiv
att förasinfinitiv passiv
har/hade förtsupinum aktiv
har/hade förtssupinum passiv
Presens particip
förande
Perfekt particip
en förd + substantiv
ett fört + substantiv
den/det/de förda + substantiv
den förde + maskulint substantiv
föra bort föra bort el. (sällan) bortföra en fånge
Infinita formeratt föra bortinfinitiv aktivPresens participbortförandePerfekt participen bortförd + substantivett bortfört + substantivden/det/de bortförda + substantivden bortförde + maskulint substantiv
föra in leda in: ​föra in el. införa vapen i landet; ​han förde in henne i salongen
Infinita formeratt föra ininfinitiv aktivPresens participinförandePerfekt participen införd + substantivett infört + substantivden/det/de införda + substantivden införde + maskulint substantiv
föra om föra om el. omföra en summa
Infinita formeratt föra ominfinitiv aktivPresens participomförandePerfekt participen omförd + substantivett omfört + substantivden/det/de omförda + substantivden omförde + maskulint substantiv
föra samman föra samman el. sammanföra två personer
Infinita formeratt föra sammaninfinitiv aktivPresens participsammanförandePerfekt participen sammanförd + substantivett sammanfört + substantivden/det/de sammanförda + substantivden sammanförde + maskulint substantiv
föra sig upp­träda i umgänges­livet
Ordform(er)föra sig
föra upp sätta upp, skriva in: ​föra upp el. uppföra beloppet i vänstra kolumnen
Infinita formeratt föra uppinfinitiv aktivPresens participuppförandePerfekt participen uppförd + substantivett uppfört + substantivden/det/de uppförda + substantivden uppförde + maskulint substantiv
föra ut särsk. föra ur landet: ​endast en begränsad mängd valuta får föras ut el. (sällan) utföras
Infinita formeratt föra utinfinitiv aktivPresens participutförandePerfekt participen utförd + substantivett utfört + substantivden/det/de utförda + substantivden utförde + maskulint substantiv
föra över föra över el. överföra pengar till ett konto
Infinita formeratt föra överinfinitiv aktivPresens participöverförandePerfekt participen överförd + substantivett överfört + substantivden/det/de överförda + substantivden överförde + maskulint substantiv