SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
pricka
1pricka oböjligt substantiv till punkt och pricka in i minsta detalj
Ordform(er)
pricka
2pricka verb ~de ~t förse el. ut­märka med prickar el. märkenträffa mitt i prickan­märka påsticka hål i: ​pricka degen
Finita former
prickarpresens aktiv
prickaspresens passiv
prickadepreteritum aktiv
prickadespreteritum passiv
prickaimperativ aktiv
Infinita former
att prickainfinitiv aktiv
att prickasinfinitiv passiv
har/hade prickatsupinum aktiv
har/hade prickatssupinum passiv
Presens particip
prickande
Perfekt particip
en prickad + substantiv
ett prickat + substantiv
den/det/de prickade + substantiv
pricka av successivt notera
Infinita formeratt pricka avinfinitiv aktivPresens participavprickandePerfekt participen avprickad + substantivett avprickat + substantivden/det/de avprickade + substantiv
pricka för ut­märka t.ex. på karta: ​pricka för el. (sällan) förpricka ngt
Infinita formeratt pricka förinfinitiv aktivPresens participförprickandePerfekt participen förprickad + substantivett förprickat + substantivden/det/de förprickade + substantiv
pricka in placera rätt: ​han prickade in fem kryss på tipset
Infinita formeratt pricka ininfinitiv aktivPresens participinprickandePerfekt participen inprickad + substantivett inprickat + substantivden/det/de inprickade + substantiv
pricka ut markera med prickar: ​pricka ut el. utpricka en far­led
Infinita formeratt pricka utinfinitiv aktivPresens participutprickandePerfekt participen utprickad + substantivett utprickat + substantivden/det/de utprickade + substantiv