SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kräppa
kräppa verb ~de ~t göra krusig: ​kräppat papper
Finita former
kräpparpresens aktiv
kräppaspresens passiv
kräppadepreteritum aktiv
kräppadespreteritum passiv
kräppaimperativ aktiv
Infinita former
att kräppainfinitiv aktiv
att kräppasinfinitiv passiv
har/hade kräppatsupinum aktiv
har/hade kräppatssupinum passiv
Presens particip
kräppande
Perfekt particip
en kräppad + substantiv
ett kräppat + substantiv
den/det/de kräppade + substantiv