SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
monoftongera
mono·­ftong·­era [‑ftoŋge´ra] verb ~de ~t förändra till monoftong
Finita former
monoftongerarpresens aktiv
monoftongeraspresens passiv
monoftongeradepreteritum aktiv
monoftongeradespreteritum passiv
monoftongeraimperativ aktiv
Infinita former
att monoftongerainfinitiv aktiv
att monoftongerasinfinitiv passiv
har/hade monoftongeratsupinum aktiv
har/hade monoftongeratssupinum passiv
Presens particip
monoftongerande
Perfekt particip
en monoftongerad + substantiv
ett monoftongerat + substantiv
den/det/de monoftongerade + substantiv