SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
befläcka
be·­fläcka verb ~de ~t ofta bildl. skada: ​befläcka ngns heder
Finita former
befläckarpresens aktiv
befläckaspresens passiv
befläckadepreteritum aktiv
befläckadespreteritum passiv
befläckaimperativ aktiv
Infinita former
att befläckainfinitiv aktiv
att befläckasinfinitiv passiv
har/hade befläckatsupinum aktiv
har/hade befläckatssupinum passiv
Presens particip
befläckande
Perfekt particip
en befläckad + substantiv
ett befläckat + substantiv
den/det/de befläckade + substantiv