SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
beflita
be·­flita verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
beflitarpresens aktiv
beflitadepreteritum aktiv
beflitaimperativ aktiv
Infinita former
att beflitainfinitiv aktiv
har/hade beflitatsupinum aktiv
Presens particip
beflitande
beflita sig beflita sig om ngt i­härdigt efter­sträva ngt
Ordform(er)beflita sig