SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omtolka
om|­tolka verb ~de ~t om­tolka el. tolka om en dikt
Finita former
omtolkarpresens aktiv
omtolkaspresens passiv
omtolkadepreteritum aktiv
omtolkadespreteritum passiv
omtolkaimperativ aktiv
Infinita former
att omtolkainfinitiv aktiv
att omtolkasinfinitiv passiv
har/hade omtolkatsupinum aktiv
har/hade omtolkatssupinum passiv
Presens particip
omtolkande
Perfekt particip
en omtolkad + substantiv
ett omtolkat + substantiv
den/det/de omtolkade + substantiv