SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
benägen
be·­nägen adjektiv benäget benägna som tenderar åt visst beteende el. viss reaktion, böjd: ​jag är benägen att tacka ja
Positiv
en benägen + substantiv
ett benäget + substantiv
den/det/de benägna + substantiv
den benägne + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de benägnare + substantiv
Superlativ
är benägnast
den/det/de benägnaste + substantiv