SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
berättigad
be·­rätt·­ig·­ad adjektiv berättigat ~e väl­grundad; som har viss rätt: ​berättigad kritik
Positiv
en berättigad + substantiv
ett berättigat + substantiv
den/det/de berättigade + substantiv