SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
berättiga
be·­rätt·­iga verb ~de ~t ge formell el. moralisk rätt
Finita former
berättigarpresens aktiv
berättigaspresens passiv
berättigadepreteritum aktiv
berättigadespreteritum passiv
berättigaimperativ aktiv
Infinita former
att berättigainfinitiv aktiv
att berättigasinfinitiv passiv
har/hade berättigatsupinum aktiv
har/hade berättigatssupinum passiv
Presens particip
berättigande
Perfekt particip
en berättigad + substantiv
ett berättigat + substantiv
den/det/de berättigade + substantiv