SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sekundera
sekund·­era verb ~de ~t hjälpa, bi­stå, under­stödja
Finita former
sekunderarpresens aktiv
sekunderaspresens passiv
sekunderadepreteritum aktiv
sekunderadespreteritum passiv
sekunderaimperativ aktiv
Infinita former
att sekunderainfinitiv aktiv
att sekunderasinfinitiv passiv
har/hade sekunderatsupinum aktiv
har/hade sekunderatssupinum passiv
Presens particip
sekunderande
Perfekt particip
en sekunderad + substantiv
ett sekunderat + substantiv
den/det/de sekunderade + substantiv