SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
släta
släta verb ~de ~t göra slät, jämna
Finita former
slätarpresens aktiv
slätaspresens passiv
slätadepreteritum aktiv
slätadespreteritum passiv
slätaimperativ aktiv
Infinita former
att slätainfinitiv aktiv
att slätasinfinitiv passiv
har/hade slätatsupinum aktiv
har/hade slätatssupinum passiv
Presens particip
slätande
släta av ⟨vard.⟩ kyssa
Infinita formeratt släta avinfinitiv aktivPresens participavslätande
släta ut göra slät, ut­jämna
Infinita formeratt släta utinfinitiv aktivPresens participutslätande
släta över dämpa kritik e.d.: ​släta över el. (sällan) översläta; ​en överslätande in­ställning
Infinita formeratt släta överinfinitiv aktivPresens participöverslätande