SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
transponera
trans·­pon·­era verb ~de ~t över­föra t.ex. musik­stycke till annan ton­art; ​jfr transposition
Finita former
transponerarpresens aktiv
transponeraspresens passiv
transponeradepreteritum aktiv
transponeradespreteritum passiv
transponeraimperativ aktiv
Infinita former
att transponerainfinitiv aktiv
att transponerasinfinitiv passiv
har/hade transponeratsupinum aktiv
har/hade transponeratssupinum passiv
Presens particip
transponerande
Perfekt particip
en transponerad + substantiv
ett transponerat + substantiv
den/det/de transponerade + substantiv