SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
transplantera
trans·­plant·­era verb ~de ~t över­föra levande vävnad från annan kropps­del el. annan individ; ​jfr transplantation
Finita former
transplanterarpresens aktiv
transplanteraspresens passiv
transplanteradepreteritum aktiv
transplanteradespreteritum passiv
transplanteraimperativ aktiv
Infinita former
att transplanterainfinitiv aktiv
att transplanterasinfinitiv passiv
har/hade transplanteratsupinum aktiv
har/hade transplanteratssupinum passiv
Presens particip
transplanterande
Perfekt particip
en transplanterad + substantiv
ett transplanterat + substantiv
den/det/de transplanterade + substantiv