SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bestämma
be·­stämma verb bestämde, bestämt, bestämd n. bestämt, pres. bestämmer, imper. bestäm ha sista ordet; beslutaberäkna, fast­ställa: ​bestämma av­ståndet till månen
Finita former
bestämmerpresens aktiv
bestäms (bestämmes)presens passiv
bestämdepreteritum aktiv
bestämdespreteritum passiv
bestämimperativ aktiv
Infinita former
att bestämmainfinitiv aktiv
att bestämmasinfinitiv passiv
har/hade bestämtsupinum aktiv
har/hade bestämtssupinum passiv
Presens particip
bestämmande
Perfekt particip
en bestämd + substantiv
ett bestämt + substantiv
den/det/de bestämda + substantiv
den bestämde + maskulint substantiv
bestämma sig fatta beslut och välja; ​bestämma sig för ngt välja ngt
Ordform(er)bestämma sig