SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gjuta
gjuta verb göt, gjutit, gjuten gjutet gjutna, pres. gjuter forma av flytande material ofta metall: ​gjuta tenn­soldatergjuta tårar gråta; ​gjuta liv i ngt åter­uppliva el. aktivera ngt​ – Alla sammansättn. med gjut- hör till gjuta 1.
Finita former
gjuterpresens aktiv
gjuts (gjutes)presens passiv
götpreteritum aktiv
götspreteritum passiv
gjutimperativ aktiv
Infinita former
att gjutainfinitiv aktiv
att gjutasinfinitiv passiv
har/hade gjutitsupinum aktiv
har/hade gjutitssupinum passiv
Presens particip
gjutande
Perfekt particip
en gjuten + substantiv
ett gjutet + substantiv
den/det/de gjutna + substantiv
gjuta av till gjuta 1: ​gjuta av el. (sällan) avgjuta ngt
Infinita formeratt gjuta avinfinitiv aktivPresens participavgjutandePerfekt participen avgjuten + substantivett avgjutet + substantivden/det/de avgjutna + substantiv
gjuta in äv. fylla med: ​gjuta in el. ingjuta mod i truppen
Infinita formeratt gjuta ininfinitiv aktivPresens participingjutandePerfekt participen ingjuten + substantivett ingjutet + substantivden/det/de ingjutna + substantiv
gjuta över gjuta över el. (sällan) övergjuta ngt med vatten
Infinita formeratt gjuta överinfinitiv aktivPresens participövergjutandePerfekt participen övergjuten + substantivett övergjutet + substantivden/det/de övergjutna + substantiv