SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mån
1mån adjektiv ~t ~a an­gelägen; aktsam, om­tänksam: ​vara mån om ngn/ngt
Positiv
en mån + substantiv
ett månt + substantiv
den/det/de måna + substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de månare + substantiv
Superlativ
är månast
den/det/de månaste + substantiv
2mån oböjligt substantiv grad, ut­sträckning: ​i någon mån; ​i viss mån; ​i mån av allt­efter före­komst avi sms.; ​marginal; ​till marginal 2
Singular
en månobestämd form