SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
styra
styra verb styrde, styrt, pres. styr manövrera for­don i önskad riktningbestämma över, leda​ – De flesta sammansättn. med styr- hör till styra 1.
Finita former
styrpresens aktiv
styrs (styres)presens passiv
styrdepreteritum aktiv
styrdespreteritum passiv
styrimperativ aktiv
Infinita former
att styrainfinitiv aktiv
att styrasinfinitiv passiv
har/hade styrtsupinum aktiv
har/hade styrtssupinum passiv
Presens particip
styrande
Perfekt particip
en styrd + substantiv
ett styrt + substantiv
den/det/de styrda + substantiv
den styrde + maskulint substantiv
styra om om­besörja
Infinita formeratt styra ominfinitiv aktivPresens participomstyrandePerfekt participen omstyrd + substantivett omstyrt + substantivden/det/de omstyrda + substantivden omstyrde + maskulint substantiv
styra sig ha kontroll över sig själv
Ordform(er)styra sig
styra ut far­tyget styrde ut ur hamnenklä ut: ​barnen styrde ut sig till maskeraden
Infinita formeratt styra utinfinitiv aktivPresens participutstyrandePerfekt participen utstyrd + substantivett utstyrt + substantivden/det/de utstyrda + substantivden utstyrde + maskulint substantiv