SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
värst
1värst adverb sär­skilt: ​inte så värst mycket
Ordform(er)
värstadverb
2värst adjektiv i superlativ svårast, hemskast, sämst: ​hennes värsta upp­levelse; ​hans värste fiende; ​det var värst! det var anmärknings­värt!⟨vard.⟩ bäst: ​du ska då all­tid vara värst!
Superlativ
är värst
den/det/de värsta + substantiv
den värste + maskulint substantiv
värst
se under ond