SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
värt
värt [vä´rt el. värt´] oböjligt adjektiv det är inte värt (att ljuga) det är allt­för riskabelt; ​det är fara värt att ... det är risk för att ...
Ordform(er)
är värt