SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
trycka
trycka verb tryckte tryckt pressa: ​trycka på knappenbekymra: ​vad är det som trycker dig?fram­ställa stor upp­laga av text med tryck­press: ​boken trycktes i 10 000 exemplarligga och trycka ligga o­rörlig
Finita former
tryckerpresens aktiv
trycks (tryckes)presens passiv
trycktepreteritum aktiv
trycktespreteritum passiv
tryckimperativ aktiv
Infinita former
att tryckainfinitiv aktiv
att tryckasinfinitiv passiv
har/hade trycktsupinum aktiv
har/hade trycktssupinum passiv
Presens particip
tryckande
Perfekt particip
en tryckt + substantiv
ett tryckt + substantiv
den/det/de tryckta + substantiv
trycka av ta av­tryck avav­fyra skott med: ​trycka av pistolen
Infinita formeratt trycka avinfinitiv aktivPresens participavtryckandePerfekt participen avtryckt + substantivett avtryckt + substantivden/det/de avtryckta + substantiv
trycka om till trycka 3: ​trycka om el. (sällan) omtrycka en bok
Infinita formeratt trycka ominfinitiv aktivPresens participomtryckandePerfekt participen omtryckt + substantivett omtryckt + substantivden/det/de omtryckta + substantiv
trycka på ut­öva på­tryckning
Infinita formeratt trycka påinfinitiv aktivPresens particippåtryckandePerfekt participen påtryckt + substantivett påtryckt + substantivden/det/de påtryckta + substantiv
trycka till ge en hastig knufftrycka ytterligare exemplar av; ​till trycka 3
Infinita formeratt trycka tillinfinitiv aktivPresens participtilltryckandePerfekt participen tilltryckt + substantivett tilltryckt + substantivden/det/de tilltryckta + substantiv