SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
abdikera
ab·­dik·­era [‑dike´ra] verb ~de ~t av­gå som regent; äv. bildl.; ​jfr abdikation: ​världs­mästaren tvingades abdikera
Finita former
abdikerarpresens aktiv
abdikeraspresens passiv
abdikeradepreteritum aktiv
abdikeradespreteritum passiv
abdikeraimperativ aktiv
Infinita former
att abdikerainfinitiv aktiv
att abdikerasinfinitiv passiv
har/hade abdikeratsupinum aktiv
har/hade abdikeratssupinum passiv
Presens particip
abdikerande
Perfekt particip
en abdikerad + substantiv
ett abdikerat + substantiv
den/det/de abdikerade + substantiv