SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
abstrus
abs·­trus [‑tru´s] adjektiv ~t ~a dunkel, svår­förståelig
Positiv
en abstrus + substantiv
ett abstrust + substantiv
den/det/de abstrusa + substantiv