SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
adversativ
ad·­vers·­at·­iv [ad´‑ el. ‑i´v] adjektiv ~t ~a mot­sättande; ​adversativ konjunktion t.ex. men
Positiv
en adversativ + substantiv
ett adversativt + substantiv
den/det/de adversativa + substantiv