publicerad: 2021  
adversativ adversativt adversativa
ad·vers·at·iv
adjektiv
[ad´-] el. [-i´v]
som an­ger mot­sats eller in­skränkning om vissa sam­ordnande konjunktioner och mot­svarande satser
"men" är en adversativ konjunktion
belagt sedan 1820; av lat. adversati´vus 'mot­stridande'; till advers