SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
alfanumerisk
alfa|­numer·­isk [al`fa‑ el. ‑nume´r‑] adjektiv ~t ~a alfa­numerisk kod kod med både bok­stäver och siffror
Positiv
en alfanumerisk + substantiv
ett alfanumeriskt + substantiv
den/det/de alfanumeriska + substantiv