SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
amplifiera
ampli·­fi·­era verb ~de ~t ut­vidga, ut­förligare fram­ställa; ​jfr amplifikation
Finita former
amplifierarpresens aktiv
amplifieraspresens passiv
amplifieradepreteritum aktiv
amplifieradespreteritum passiv
amplifieraimperativ aktiv
Infinita former
att amplifierainfinitiv aktiv
att amplifierasinfinitiv passiv
har/hade amplifieratsupinum aktiv
har/hade amplifieratssupinum passiv
Presens particip
amplifierande
Perfekt particip
en amplifierad + substantiv
ett amplifierat + substantiv
den/det/de amplifierade + substantiv