SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
apart
a·­part [apart´] adjektiv; n. ~, ~a egenartad, sär­egen
Positiv
en apart + substantiv
ett apart + substantiv
den/det/de aparta + substantiv
den aparte + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de apartare + substantiv
Superlativ
är apartast
den/det/de apartaste + substantiv