SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
apartheid
a·­part·­heid [apa´rt‑] oböjligt substantiv ras­åtskillnad särsk. förr i Syd­afrika
Singular
en apartheidobestämd form
en apartheidsobestämd form genitiv