SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
apoteosering
apo·­te·­os·­er·ing substantiv ~en apoteosera
Singular
en apoteoseringobestämd form
en apoteoseringsobestämd form genitiv
apoteoseringenbestämd form
apoteoseringensbestämd form genitiv