SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
appellera
ap·­pell·­era verb ~de ~t vädja till högre dom­stol; ​jfr appellation; ​appellera till (ungdomen) till­tala
Finita former
appellerarpresens aktiv
appelleraspresens passiv
appelleradepreteritum aktiv
appelleradespreteritum passiv
appelleraimperativ aktiv
Infinita former
att appellerainfinitiv aktiv
att appellerasinfinitiv passiv
har/hade appelleratsupinum aktiv
har/hade appelleratssupinum passiv
Presens particip
appellerande