SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
approximera
ap·­prox·­im·­era verb ~de ~t beräkna närme­värde för; ​jfr approximation
Finita former
approximerarpresens aktiv
approximeraspresens passiv
approximeradepreteritum aktiv
approximeradespreteritum passiv
approximeraimperativ aktiv
Infinita former
att approximerainfinitiv aktiv
att approximerasinfinitiv passiv
har/hade approximeratsupinum aktiv
har/hade approximeratssupinum passiv
Presens particip
approximerande
Perfekt particip
en approximerad + substantiv
ett approximerat + substantiv
den/det/de approximerade + substantiv