SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
arbetsoförmögen
arbets|­o·­för·­mögen adjektiv ‑oförmöget ‑oförmögna till arbete 2 oförmögen
Positiv
en arbetsoförmögen + substantiv
ett arbetsoförmöget + substantiv
den/det/de arbetsoförmögna + substantiv
den arbetsoförmögne + maskulint substantiv