SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
arbetsovillig
arbets|­o·­vill·­ig adjektiv ~t ~a arbete 1 ovillig
Positiv
en arbetsovillig + substantiv
ett arbetsovilligt + substantiv
den/det/de arbetsovilliga + substantiv
den arbetsovillige + maskulint substantiv