SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
arbetspendla
arbets|­pendla verb ~de ~t till arbete 2 och pendla 2
Finita former
arbetspendlarpresens aktiv
arbetspendlaspresens passiv
arbetspendladepreteritum aktiv
arbetspendladespreteritum passiv
arbetspendlaimperativ aktiv
Infinita former
att arbetspendlainfinitiv aktiv
att arbetspendlasinfinitiv passiv
har/hade arbetspendlatsupinum aktiv
har/hade arbetspendlatssupinum passiv
Presens particip
arbetspendlande