SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
arvsfond
arvs|­fond substantiv ~en ~er All­männa arvs­fonden en statlig fond som får sina medel från döds­bon utan förmåns­tagare
Singular
en arvsfondobestämd form
en arvsfondsobestämd form genitiv
arvsfondenbestämd form
arvsfondensbestämd form genitiv
Plural
arvsfonderobestämd form
arvsfondersobestämd form genitiv
arvsfondernabestämd form
arvsfondernasbestämd form genitiv