SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
assistera
as·­sist·­era verb ~de ~t hjälpa till, bi­träda
Finita former
assisterarpresens aktiv
assisteraspresens passiv
assisteradepreteritum aktiv
assisteradespreteritum passiv
assisteraimperativ aktiv
Infinita former
att assisterainfinitiv aktiv
att assisterasinfinitiv passiv
har/hade assisteratsupinum aktiv
har/hade assisteratssupinum passiv
Presens particip
assisterande
Perfekt particip
en assisterad + substantiv
ett assisterat + substantiv
den/det/de assisterade + substantiv