SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avbryta
av|­bryta verb ‑bröt, ‑brutit, ‑bruten ‑brutet ‑brutna, pres. ‑bryter av­bryta ett sam­tal; ​av­bryt mig inte hela tiden!
Finita former
avbryterpresens aktiv
avbryts (avbrytes)presens passiv
avbrötpreteritum aktiv
avbrötspreteritum passiv
avbrytimperativ aktiv
Infinita former
att avbrytainfinitiv aktiv
att avbrytasinfinitiv passiv
har/hade avbrutitsupinum aktiv
har/hade avbrutitssupinum passiv
Presens particip
avbrytande
Perfekt particip
en avbruten + substantiv
ett avbrutet + substantiv
den/det/de avbrutna + substantiv
den avbrutne + maskulint substantiv