SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avgasrening
av·­gas|­ren·ing substantiv ~en avgas rening
Singular
en avgasreningobestämd form
en avgasreningsobestämd form genitiv
avgasreningenbestämd form
avgasreningensbestämd form genitiv