SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avmåla
av|­måla verb ~de ~t göra porträtt­målning av: ​av­måla el. måla av ngn
Finita former
avmålarpresens aktiv
avmålaspresens passiv
avmåladepreteritum aktiv
avmåladespreteritum passiv
avmålaimperativ aktiv
Infinita former
att avmålainfinitiv aktiv
att avmålasinfinitiv passiv
har/hade avmålatsupinum aktiv
har/hade avmålatssupinum passiv
Presens particip
avmålande
Perfekt particip
en avmålad + substantiv
ett avmålat + substantiv
den/det/de avmålade + substantiv
avmåla sig ⟨åld.⟩ glädjen av­målade sig i hans an­sikte
Ordform(er)avmåla sig