SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
avromantisera
av|­rom·­ant·­is·­era verb ~de ~t av­romantisera kärleken
Finita former
avromantiserarpresens aktiv
avromantiseraspresens passiv
avromantiseradepreteritum aktiv
avromantiseradespreteritum passiv
avromantiseraimperativ aktiv
Infinita former
att avromantiserainfinitiv aktiv
att avromantiserasinfinitiv passiv
har/hade avromantiseratsupinum aktiv
har/hade avromantiseratssupinum passiv
Presens particip
avromantiserande
Perfekt particip
en avromantiserad + substantiv
ett avromantiserat + substantiv
den/det/de avromantiserade + substantiv