SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avsegla
av|­segla verb ~de ~t av­segla från Göte­borg
Finita former
avseglarpresens aktiv
avseglaspresens passiv
avsegladepreteritum aktiv
avsegladespreteritum passiv
avseglaimperativ aktiv
Infinita former
att avseglainfinitiv aktiv
att avseglasinfinitiv passiv
har/hade avseglatsupinum aktiv
har/hade avseglatssupinum passiv
Presens particip
avseglande
Perfekt particip
en avseglad + substantiv
ett avseglat + substantiv
den/det/de avseglade + substantiv