SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avskilja
av|­skilja verb ‑skilde el. ‑skiljde, ‑skilt el. ‑skiljt, ‑skild n. ‑skilt, pres. ‑skiljer av­skilja el. skilja av ngt
Finita former
avskiljerpresens aktiv
avskils (avskiljes, avskiljs)presens passiv
avskilde (avskiljde)preteritum aktiv
avskildes (avskiljdes)preteritum passiv
avskiljimperativ aktiv
Infinita former
att avskiljainfinitiv aktiv
att avskiljasinfinitiv passiv
har/hade avskilt (avskiljt)supinum aktiv
har/hade avskilts (avskiljts)supinum passiv
Presens particip
avskiljande
Perfekt particip
en avskild + substantiv
ett avskilt + substantiv
den/det/de avskilda + substantiv
den avskilde + maskulint substantiv