SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
basuna
bas·­una verb ~de ~t tills. med ut:
Finita former
basunarpresens aktiv
basunaspresens passiv
basunadepreteritum aktiv
basunadespreteritum passiv
basunaimperativ aktiv
Infinita former
att basunainfinitiv aktiv
att basunasinfinitiv passiv
har/hade basunatsupinum aktiv
har/hade basunatssupinum passiv
Presens particip
basunande
basuna ut basunera ut
Infinita formeratt basuna utinfinitiv aktivPresens participutbasunande