SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
begeistring
be·­geistr·ing substantiv ~en
Singular
en begeistringobestämd form
en begeistringsobestämd form genitiv
begeistringenbestämd form
begeistringensbestämd form genitiv