SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
begynna
be·­gynna verb begynte, begynt, pres. begynner ⟨åld. i de flesta former⟩ börja: ​den begynnande konjunktur­uppgången
Finita former
begynnerpresens aktiv
begyntepreteritum aktiv
begynnimperativ aktiv
Infinita former
att begynnainfinitiv aktiv
har/hade begyntsupinum aktiv
Presens particip
begynnande