SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
belåna
be·­låna verb ~de ~t lämna egendom som säkerhet för ett lån, pant­sätta: ​huset är högt belånat
Finita former
belånarpresens aktiv
belånaspresens passiv
belånadepreteritum aktiv
belånadespreteritum passiv
belånaimperativ aktiv
Infinita former
att belånainfinitiv aktiv
att belånasinfinitiv passiv
har/hade belånatsupinum aktiv
har/hade belånatssupinum passiv
Presens particip
belånande
Perfekt particip
en belånad + substantiv
ett belånat + substantiv
den/det/de belånade + substantiv