SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
belöpa
be·­löpa verb belöpte, belöpt el. åld. belupit tills. med sig:
Finita former
belöperpresens aktiv
belöptepreteritum aktiv
belöpimperativ aktiv
Infinita former
att belöpainfinitiv aktiv
har/hade belöpt (belupit)supinum aktiv
Presens particip
belöpande
belöpa sig belöpa sig till (viss summa) upp­gå till; ​belöpa sig på ngn falla på ngns an­del
Ordform(er)belöpa sig